(123)456 7890 info@ndt-konsultit.fi

Tuotteiden sertifiointi – kuinka se tapahtuu

cert-1

Erilaisia tuotteita sertifioidaan eri tavoin. Suomessa laadun takeena toimii arvostettu FI-merkki. Tuotteesta, pakkauksesta tai kuormakirjasta löytyvä FI-merkki todistaa, että hyödyke täyttää muun muassa sille asetettujen standardien mukaiset vaatimukset. Osalle tuotteista sertifiointi on vapaaehtoista, mutta usein se halutaan testata, jotta asiakas voi olla varma tuotteen laadusta. FI-merkkiä käytetään yleisimmin rakennustuotteissa. Sertifiointiprosessissa laatu varmistetaan tarkastuskäynnillä. Tähän sertifiointiin kuuluu tuotantolaitoksen alkutarkastus, tuotteen alkutestaus ja tuotteen varmentaminen. Jatkuva laadunvalvonta ja tuotantolaitoksessa tehtävät tarkastuskäynnit ovat edellytyksiä sertifikaatin voimassaololle. Pohjoismaissa käytetään yhteistä INSTA-CERT -tuotesertifiointia. Tämä kattaa muun muassa hanojen ja kylpyhuonekalusteiden sertifioinnin suomi casinot ninjacasino.com.

Tätä INSTA-CERT -tuotesertifiointia käytetään yleisesti Pohjoismaissa, koska halutaan varmistaa, että asiakkaiden tarpeet ja odotukset täyttyvät. Tämä sertifikaatti siis varmistaa, että tuote täyttää laatuvaatimukset sekä tärkeät viranomaisvaatimukset. Tällöin tuotteen valmistaja on sitoutunut itse riippumattomaan, ulkoiseen laadunvalvontaan. Euroopassa rakennustuotteille käytetään taas CE-merkintää. Kyseinen merkintä on mahdollista myöntää rakennustuotteelle, jolle on laadittu eurooppalainen harmonisoitu standardi. EU:n rakennustuoteasetus on määrännyt, että CE-merkintä on pakollinen kaikissa EU-maissa, silloin kun tuotteelle on laadittu harmonisoitu tuotestandardi. CE-merkintä on siis ensisijainen tapa osoittaa, että rakennustuote täyttää viranomaisvaatimukset. Kyseinen sertifikaatti kattaa rakennustuotteen oleelliset turvallisuus- ja terveysominaisuudet.

Mitä hyötyä tuotteiden sertifioinnista on?

Tuotteita siis sertifioidaan laatusyistä. Tällä tavalla halutaan varmistaa, että hyödyke on turvallinen ja niin laadukas, että kyseinen, sertifioitu tuote kestää pitkäaikaisenkin käytön. Monien tavaroiden markkinoille pääsyn edellytyksenä on, että niillä on oikeanlainen tuotesertifikaatti, joten valmistajat ottavat sertifiointiprosessin vakavasti. FI-tuotesertifioinnilla halutaan osoittaa, että tuote täyttää viranomaisvaatimukset, on laadukas ja peräisin hyvältä toimittajalta. Tällä tavalla voi vähentää tuotereklamaatioita ja niiden hoitamiseen liittyviä kustannuksia. CE-merkintä tuotteessa taas osoittaa, että tavara on yhdenmukainen ja vertailukelpoinen alalla. Tämä tuotesertifikaatti varmistaa muun muassa, että tuotteen on mahdollista liikkua vapaasti EU-alueella, mikä puolestaan lisää vientiyritysten kilpailukykyä merkittävästi.

INSTA-CERT -tuotesertifikaatti taas varmistaa tuotteen vaatimusten mukaisen laadun kätevästi kerralla, ja yhdellä merkillä kaikissa Pohjoismaissa. INSTA-CERT -tuotesertifikaatin perusteet ovat julkisia, joten hyödykkeen ostaja voi helposti tarkistaa, minkälaista tavaraa hän on ostamassa, ja mitä merkki tuotteessa tarkoittaa. INSTA-CERT -tuotesertifikaatti auttaa kuluttajaa tunnistamaan laadukkaat tuotteet, helpottaa kaupankäyntiä, edistää kilpailukykyä, ehkäisee laatua koskevia riskejä ja ylimääräisten kustannusten syntymistä, sekä auttaa hankintapäätösten tekemisessä. Kaikkia tavaroiden sertifikaatteja yhdistää siis halu laadunvalvontaan, tuotteiden helppokäyttöisyys ja yhdenmukaisuus, puolueettomuus laadunvalvonnassa, sekä kilpailukyvyn ja tuotemarkkinoiden edistäminen. Tuotesertifikaatin tekeminen kannattaa siis kaikenlaisille tuotteille.

Millaisia tuotteita sertifioidaan?

Kuten jo mainittu, tuotteita sertifioidaan eniten rakennusalalla. Tämä kertoo siitä, että halutaan varmistaa paitsi materiaalien, myös rakennuksen laatu ja kestävyys. CE-merkinnällä sertifioidaan muun muassa asfalttia, muurauskappaleita, kuivabetoneita ja -laasteja, sekä kiviaineksia. INSTA-CERT -tuotesertifikaatti taas koskee tuotteita, kuten tikkaat, turvalasit sekä muoviputkijärjestelmät ja kaivot. FI-merkkiä käytetään tyypillisesti rakennustuotteissa, kuten betoni-, teräs- ja puutuotteissa. Sillä voidaan sertifioida tosin muitakin tuotteita, kuten grillihiilet ja autojen ruosteenkäsittelyaineet. Suomessa rakennuskohteissa käytetään myös varmennustodistusta, kun tuotteella ei ole CE-merkintää. Tällaisella varmennustodistuksella voidaan olla varmoja, että rakennustuote on kelvollinen kyseessä olevaan rakennuskohteeseen.

Varmennustodistus-merkkiä voidaan käyttää muun muassa valmisbetonissa ja puuelementeissä. Myös tyyppihyväksyntämerkkiä käytetään rakennusalalla, kun CE-merkintä ei ole käytettävissä. Tyyppihyväksynnän käyttöalueita ovat muun muassa betoniteräkset ja -verkot. Näitä tuotesertifikaatteja käytetään tosin rakennusalan ulkopuolella muissakin tuotteissa. Ainakin CE-merkintää käytetään, kun halutaan varmistua muun muassa lelujen ja koneiden laadusta sekä kestävyydestä. Erilaisia tuotteita testataan ja niiden laatua valvotaan tuotteiden sertifikaatin puitteissa. Tavaroita sertifioidaan ennen kaikkea niiden käytettävyyden ja turvallisuuden takia. Myös eurooppalaiset ja pohjoismaiset tuotemarkkinat hyötyvät huomattavasti tuotesertifioinneista. On mukava tietää maksavansa laadusta, jonka tuotesertifikaatti tuotteessa osoittaa.